FAQ

Nauczyciel miał umowę na czas określony od 1 stycznia do 31 sierpnia i następną od 1 września do końca danego roku. Jak ująć to w sprawozdaniach?

 

Jeśli jedna umowa zakończona jest z dniem 31.08 danego roku a druga aktywna jest od 01.09 to w tym przypadku sprawozdanie za okres styczeń – sierpień wykazuje się dla umowy aktywnej w tym okresie, a sprawozdanie roczne należy wykazać w dwóch osobnych wpisach:a) dla umowy już zamkniętej z dniem 31.08. – jedno; b) dla umowy aktywnej od 01.09. – drugie.