FAQ

Nauczyciel ma zwiększony wymiar godzin powyżej 1,5 etatu. Jak wprowadzić obowiązki tego nauczyciela powyżej 1,5 etatu?

 

Można nauczycielowi wprowadzić więcej godzin ponadwymiarowych niż połowa pensum. W SIO wyświetli się komunikat: Liczba godzin ponadwymiarowych jest większa niż 50% pensum (mianownik). UWAGA!!! W roku szkolnym 2023/2024 ograniczenie nie dotyczy nauczyciela pracującego w Liceum Ogólnokształcącym, Technikum lub Branżowej Szkole I Stopnia.Jest to tylko informacja nie blokująca zapisania danych.