FAQ

Nauczyciel ma wykazaną nieobecność np. od 1 września roku szkolnego do 30 czerwca. Tygodniowy wymiar zajęć jest uzupełniony. Jednak czerwona etykieta wskazuje, że umowa zawiera niespójności.

 

W takim przypadku w danym roku szkolnym, w polu OBOWIĄZEK należy wybrać datę rozpoczęcia: 1 lipca oraz datę zakończenia: 31 sierpnia i wprowadzić typ obowiązku: inne tytuły, na podstawie których nauczyciel ma prawo do wynagrodzenia, a w obowiązku: brak obowiązku w arkuszu organizacyjnym. Poniżej w “liczbie godzin obowiązku” należy wykazać taką samą liczbę, jaka jest podana w tygodniowym wymiarze zajęć.