FAQ

Nauczyciel jest zatrudniony na Umowę o pracę na czas określony – zatrudnienie na podstawie art. 10 ust. 9 Karty Nauczyciela, nie mogę wprowadzić tygodniowego wymiaru zajęć w roku 2023/2024

 

Rejestrując tygodniowy wymiar zajęć na rok szkolny 2023/2024  wyświetli się komunikat: Nie można zarejestrować tygodniowego wymiaru zajęć w ramach umowy 'umowa o pracę na czas określony -zatrudnienie na podstawie art. 10 ust. 9 Karty Nauczyciela' jeżeli nauczyciel ma zarejestrowane dane dotyczące awansu zawodowego. Aby zarejestrować tygodniowy wymiar zajęć należy usunąć dane dotyczące awansu zawodowego nauczyciela.Po usunięciu wprowadzonego w poprzednich latach awansu zawodowego, będzie możliwość uzupełnienia tygodniowego wymiaru zajęć od 1.09.2023