FAQ

Kto rozpatruje mój wniosek?

 

  • Wnioski pracowników szkoły/placówki – rozpatruje dyrektor placówki lub upoważniony przez niego w tym zakresie pracownik.
  • Wnioski dyrektorów szkoły/placówki – rozpatruje odpowiedni dla szkoły organ rejestrujący (Urząd Miasta/Gminy/Ministerstwo).
  • Wnioski pracowników JST – rozpatruje kierownik tej jednostki (Burmistrz/Wójt/Starosta itp.) lub upoważniony przez niego w tym zakresie pracownik.
  • Wnioski kierowników JST – rozpatruje Kuratorium Oświaty.