FAQ

Kogo należy uwzględnić w danych zbiorczych dotyczących bursy?

 

W przypadku bursy – w tabeli należy wykazać wyłącznie osoby niebędące wychowankami, korzystające z bursy (tj. pozycje z listy: studenci, nauczyciele, młodociani pracownicy oraz inne osoby).Wychowanków bursy wykazuje się wraz z danymi identyfikacyjnymi i okresem pobytu w module UCZNIOWIE .