FAQ

Kogo należy uwzględnić w danych zbiorczych – “dane o działalności internatu” ?

 

W internacie – w tabeli należy wykazać wyłącznie osoby niebędące uczniami szkoły lub zespołu/jednostki złożonej, w której przynajmniej w jednej placówce wchodzącej w struktury w RSPO jest internat.Uczniowie tych szkół, wprowadzani są na poziomie danych dziedzinowych ucznia w module UCZNIOWIE > Pozostałe dane dziedzinowe > Korzystanie z internatu.