FAQ

Kiedy należy wykazać dodatkowe wynagrodzenie roczne?

 

Dodatkowe wynagrodzenie roczne wykazujecie Państwo w roku sprawozdawczym, w którym zostało wypłacone.