FAQ

Jedna z placówek niepublicznych ostatnim czasie dwukrotnie zatrudniała dyrektora. Organ prowadzący, którym jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, chce mieć kontrolę nad wypełnianiem obowiązków w SIO nad osobą zatrudnioną przez nią na stanowisku dyrektora. Czy jest możliwość by taki organ miał dostęp do SIO na poziomie dyrektora?

 

Uprzejmie informujemy, że ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2159 z późn. zm.) określa podmioty, które mogą być upoważnione do dostępu do bazy danych systemu informacji oświatowej (SIO). Zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt 1 do dostępu do bazy danych SIO jest upoważniony kierownik podmiotu zobowiązanego do przekazywania danych do bazy danych SIO, czyli przykładowo dyrektor szkoły/placówki. Dyrektor szkoły/placówki może upoważnić do dostępu do bazy danych SIO swoich pracowników. Ustawa nie przewiduje dostępu do bazy danych SIO przez organ prowadzący. Wyjątkiem mogłaby być sytuacja, w której organ prowadzący byłby jednocześnie kierownikiem podmiotu zobowiązanego do przekazywania danych do bazy danych SIO.