FAQ

Jakie orzeczenie musi posiadać uczeń by móc go przypisać do oddziału podstawowego w szkole specjalnej przysposabiającej do pracy?

 

Uczeń musi mieć zarejestrowane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z niepełnosprawnością podstawową – niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub niepełnosprawność intelektualna w stopniu znacznym.