FAQ

Jakie nieobecności nie powinny być rejestrowane w SIO?

 

W nieobecnościach nie należy wykazywać urlopów okolicznościowych i opieki nad dzieckiem z art. 188 Kodeksu Pracy lub art. 67e ustawy Karta Nauczyciela – analogicznie jak nie wykazujemy urlopu wypoczynkowego.Proszę wykazywać nieobecności zgodnie z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem ministra edukacji narodowej w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej.