FAQ

Jaką przyczynę nieobecności należy zaznaczyć nauczycielowi, który został powołany do wojska na okres 4 tygodni w ramach służby przygotowawczej?

 

Taką nieobecność należy wykazać w SIO, jako przyczynę nieobecności proszę w SIO wskazać: urlop bezpłatny, o którym mowa w art. 174 § 1 Kodeksu Pracy.