FAQ

Jaką nieobecność należy wykazać nauczycielowi, jeśli korzysta z opieki nad dzieckiem poddanym obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych?

 

Należy wykazać zwolnienie od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki.