FAQ

Jaką datę należy wpisać w rubryce: data uzyskania, która znajduje się w wykształceniu?

 

Należy wpisać datę uzyskania dyplomu, która jest widoczna na dyplomie.