FAQ

Jak wykazać wynagrodzenie zasadnicze w przypadku nieobecności nauczyciela w związku z chorobą /zwolnieniem lekarskim?

 

W SIO nie wykazuje się świadczeń wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.Kwoty wynagrodzenia np. wynagrodzenie zasadnicze wykazujemy w kwocie brutto. W przypadku wypłaty wynagrodzenia za czas choroby pracownika odpowiednie składniki wynagrodzenia np. wynagrodzenie zasadnicze za dany okres należy wykazać odpowiednio zmniejszone (przypominamy, że świadczenia wypłacane przez ZUS nie są składnikami wynagrodzenia).