FAQ

Jak wykazać w obowiązkach nauczyciela gimnastykę korekcyjną?

 

Gimnastykę korekcyjną w klasach 1-8 szkoły podstawowej należy wpisywać jako obowiązek „zajęcia rekreacyjno-zdrowotne”.W oddziałach "wychowanie przedszkolne" > wszelkie zajęcia typu rytmika, muzyka, plastyka, taniec, gimnastyka korekcyjna, etc. są składową wychowania przedszkolnego. Prosimy o wpisywanie obowiązku „wychowanie przedszkolne”.