FAQ

Jak wykazać obowiązek nauczyciela oligofrenopedagoga?

 

Prosimy o wskazanie obowiązku zgodnego z arkuszem organizacyjnym. W zakładce Obowiązek są do wyboru różne typy obowiązków – np. dla nauczycieli nieprzedmiotowców lub pozostałe – prosimy wybrać obowiązek odpowiadający zakresowi prowadzonych zajęć przez Państwa nauczyciela.Instrukcja rejestracji tygodniowego wymiaru zajęć i obowiązków nauczycielaNatomiast kwalifikacje nauczyciela oligofrenopedagoga, tyflopedagoga itd. należy wykazać w rubryce „Inne kwalifikacje do zajmowanego stanowiska” poprzez wybranie odpowiedniej grupy szkół, tj. np. w przypadku nauczyciela oligofrenopedagoga – „w szkołach i placówkach oświatowych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim”, w przypadku nauczyciela oligofrenopedagoga posiadającego dodatkowo kwalifikacje do nauczania przedmiotu – „w szkołach i placówkach oświatowych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim”, natomiast w przypadku nauczyciela tyflopedagoga – „w szkołach i placówkach oświatowych dla dzieci i młodzieży niewidomych lub słabo widzących”. Należy zwrócić uwagę, że do roku szkolnego 2018/2019 wśród przedmiotów ogólnokształcących były takie przedmioty jak: oligofrenopedagogika, tyflopedagogika, pedagogika szkolna itp. Przedmiotów tych nie należało wskazywać w odniesieniu do osób, które ukończyły odpowiedni kierunek studiów, kategorie te odnoszą się do osób, które miały prawo do nauczania powyższych przedmiotów w kolegiach nauczycielskich w poprzednich latach.