FAQ

Jak wykazać “indywidualny tok nauki” w obowiązkach nauczyciela?

 

Nauczycielowi należy wybrać typ obowiązku (np. przedmioty ogólnokształcące), a jako obowiązek faktyczne przedmioty, które nauczyciel realizuje z uczniem w ramach indywidualnego toku nauki.