FAQ

Jak wprowadzić w nowym SIO nauczyciela, który jest zawieszony w obowiązkach ze względu na postępowanie dyscyplinarne?

 

Takiemu nauczycielowi należy zaznaczyć nieobecność: zawieszenie w pełnieniu obowiązków na podstawie art. 85t ust. 1-3 ustawy – Karta Nauczyciela