FAQ

Jak wpisać wymiar etatu, pensum i przydział obowiązków nauczycielowi, który z uwagi na swoją niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym zgodnie z przepisami od 1 września 2018 r. ma 16/16?

 

Nauczyciel powinien mieć wykazane 16 godzin faktycznie realizowanego obowiązku z podaniem nauczanego przedmiotu (w polu pensum: 18) i następnie 2 godziny w następujący sposób: “Typ obowiązku” – “inne tytuły, na podstawie których nauczyciel ma prawo do wynagrodzenia”; “Obowiązek” – “obniżenie wymiaru czasu pracy na podstawie art. 42a ust. 1a KN”.Podsumowując: Wymiar etatu: 18/18 Faktyczny obowiązek: 16/18 Obniżenie wymiaru czasu pracy na podstawie art. 42a ust. 1a KN: 2/18