FAQ

Jak wpisać obowiązek nauczyciela – język polski z obcokrajowcem lub powracającym z zagranicy oraz zajęcia wyrównawcze z obcokrajowcem lub powracającym z zagranicy?

 

Obowiązek – język polski z obcokrajowcem lub powracającym z zagranicy – prosimy wykazać jako język polski, w przedmiotach ogólnokształcących;zajęcia wyrównawcze z obcokrajowcem lub powracającym z zagranicy – prosimy wykazać jako zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (w typie obowiązku: “pozostałe”).