FAQ

Jak sprawdzić dane mojego upoważnienia?

 

W tym celu należy zalogować się do SIO. Następnie w module START po prawej stronie gdzie widnieją dane z upoważnienia, wejść w zakładkę PROFIL – wyświetlą się dane konta.