FAQ

Jak prawidłowo zarejestrować ucznia z dwuczłonowym nazwiskiem?

 

Ucznia z dwuczłonowym nazwiskiem należy wpisać z myślnikiem bez spacji, np. Kowalski-Nowak