FAQ

Jak często powinno być zmieniane hasło do SIO?

 

Zmiany w SIO związane z rekomendacjami CERT-NASK obejmują następujące zagadnienia związane z polityką haseł:

  • Zmiana hasła do SIO będzie wymuszana co 90 dni.
  • Hasło musi mieć minimum 12 znaków.
  • Hasło musi zawierać małe i wielkie litery oraz przynajmniej jeden znak specjalny.
  • Pierwszy i/lub ostatni znak hasła nie może być cyfrą lub znakiem specjalnym.
  • Hasło nie musi zawierać cyfr.
  • W haśle nie można zawrzeć swojego imienia i/lub nazwiska.
  • Hasło nie może znajdować się na liście haseł w „Bazie polskich haseł” (https://cert.pl/hasla/) dostępnej na stronie CERT. Jest to lista słabych lub najczęściej stosowanych haseł.