FAQ

Ilu pracowników może upoważnić dyrektor szkoły/placówki?

 

Nie ma ograniczenia liczby pracowników posiadających upoważnienie do SIO. Dyrektor szkoły decyduje, kogo chce upoważnić.