FAQ

Gdzie w zestawieniu składników wynagrodzeń nauczyciela mam umieścić dochód osiągnięty z tytułu nauczania indywidualnego ucznia?

 

W zależności od charakteru zajęć, jeżeli nauczanie indywidualne jest realizowane w ramach godzin ponadwymiarowych to należy wykazać jako wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, a jeżeli jest w ramach pensum to na głównych składnikach.