FAQ

Gdzie trzeba wpisać nauczycielowi – dyrektorowi szkoły studia podyplomowe potwierdzające kwalifikacje do kierowania szkołą

 

W SIO nie wykazuje się kierunku ukończonych przez nauczyciela studiów podyplomowych. W zakładce “Ukończone formy kształcenia” są do wyboru z listy studia podyplomowe nadające kwalifikacje.