FAQ

Do jakiego oddziału przedszkolnego należy przydzielić dzieci 3-4 letnie oraz 5-6 letnie?

 

Od roku 2020/2021 zrezygnowano w SIO z dzielenia dzieci między oddziały 0 i poniżej 0.  Wszystkie dzieci przypisuje się do oddziałów “wychowanie przedszkolne” zgodnie ze stanem faktycznym.Do roku 2019/2020 dzieci 3, 4, 5 letnie przypisywało się do oddziału “poniżej O”, a dzieci 6 letnie do oddziału “O”.