FAQ

Czy zwolnienia lekarskie dłuższe niż 33 dni (lub 14) należy wprowadzać do SIO?

 

Tak, należy je wykazać z przyczyną: niezdolność do pracy, o której mowa w art. 92 § 4 Kodeksu pracy. Za datę rozpoczęcia tej nieobecności należy przyjąć dzień, od którego wypłacany jest zasiłek chorobowy (tj. 34 dzień nieobecności w roku kalendarzowym lub w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia 15 dzień nieobecności w roku kalendarzowym).