FAQ

Czy w przekazywanych danych – “Dane zbiorcze – finanse” dot.: kosztów wynagrodzeń pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie oświatą zatrudnionych w JST – należy uwzględnić środki wypłacone z funduszu świadczeń socjalnych?

 

Nie, takich informacji nie wprowadza się w SIO.