FAQ

Czy w kosztach wynagrodzeń osób wykonujących zadania nauczyciela na podstawie umów cywilnoprawnych należy uwzględnić nauczycieli, którzy u nas realizują zajęcia w ramach rządowego programu „Za życiem”?

 

Tak, należy wprowadzić tę informację do systemu.