FAQ

Czy Ośrodek Szkolenia Kierowców, który zarejestrowany jest w ewidencji szkół i placówek niepublicznych, a tym samym w SIO, w przypadku zawieszenia działalności będzie musiał prowadzić SIO?

 

W prawie oświatowym, regulującym funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych, nie przewiduje się instytucji zawieszenia działalności. Szkoła lub placówka oświatowa jest zobowiązana przekazywać dane od chwili jej założenia do momentu likwidacji. Inną zupełnie kwestią jest dlaczego ośrodek szkolenia kierowców (w myśl art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o kierujących pojazdami: ośrodek szkolenia kierowców – jednostka organizacyjna przedsiębiorcy wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców) został wpisany do ewidencji szkół i placówek systemu oświaty (czyli jako jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 2 ustawy o systemie oświaty). Do obu jednostek (ośrodka szkolenia kierowców vs szkoły lub placówki oświatowej) stosują się odrębne przepisy, co świadczy o tym, że te jednostki nie są tym samym.