FAQ

Czy należy wykazywać nauczycielowi godziny realizowane i opłacane w ramach projektów unijnych?

 

Jeżeli nauczyciel wykonuje prace wynikające z projektu unijnego w ramach dotychczasowej umowy (ale na zasadzie powierzenia/porozumienia), to nie należy wykazywać takiej umowy, obowiązków i wynagrodzenia. Jeżeli zaś wykonuje te prace w ramach dodatkowej umowy cywilnoprawnej (zlecenia, o dzieło) to należy tą umowę wykazać w SIO, a wynagrodzenie w odpowiednim sprawozdaniu w danych zbiorczych w zakładce “finanse”.