FAQ

Czy i gdzie w wynagrodzeniu nauczyciela należy wpisać średnią urlopową, np. z zastępstw, nadgodzin?

 

Za rok 2018 nie wykazuje się tego składnika, ponieważ nie jest on wpisany w rozporządzeniu, ani w aplikacji SIO. Od września 2019 zbieramy dodatkowy składnik wynagrodzenia, tzw. średnią urlopową „wypłacone wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego”.