FAQ

Co w przypadku, kiedy został usunięty ostatni e-mail z linkiem do pobrania “Danych dostępowych”?

 

Usunięcie ostatniego e-maila z linkiem do pobrania tzw. loginu czyli “Danych dostępowych” przerywa proces prawidłowego zakończenia nadawania upoważnienia.W takiej sytuacji użytkownik powinien sprawdzić folder SPAM i KOSZ w swojej skrzynce mailowej, czy aby na pewno wiadomość e-mail  nie została trwale usunięta.Jeżeli e-mail został trwale usunięty z poczty, wówczas należy zgłosić podmiotowi “wyższemu” tj. Dyrektorowi placówki lub pracownikowi JST – potrzebę odrzucenia tego wniosku o nadanie upoważnienia. Co w następstwie umożliwi ponowne złożenie nowego wniosku.