FAQ

Co należy wpisać w polu “Przewidywana liczba pracowników” (dane przekazywane do Urzędów Statystycznych)?

 

Liczba pracujących (zgodnie z def. GUS) to liczba osób wykonujących pracę przynoszącą im zarobek w formie wynagrodzenia lub dochód, bez względu na miejsce i czas jej trwania.W przypadku szkół będą to zarówno nauczyciele, jak i pracownicy niepedagogiczni, niezależnie od podstawy prawnej, na podstawie której wykonują swoje obowiązki(umowa o pracę, umowa cywilnoprawna). Do przewidywanej liczby pracujących należy doliczyć również wakaty.