FAQ

Co należy rozumieć przez wydatki majątkowe?

 

W wydatkach majątkowych należy ująć takie, które nie są bieżącymi, amortyzują się dłużej niż rok. Meble, komputery, książki, co do zasady to wydatki bieżące. Zgodnie z przepisami o rachunkowości za majątkowy uznajemy wydatek powyżej 10 tys. zł. Natomiast wydatkiem majątkowym zawsze będzie zakup auta, inwestycja (zmiana wartości użytkowej budynku) itp. Co do zasady, tych wydatków nie mogą Państwo pokrywać z dotacji. Proszę pamiętać, że w wydatkach ogółem należy podać wszystkie wydatki, niezależnie od źródła finansowania, nie tylko pokryte z dotacji.