FAQ

Chcę aktualizować nauczycielom w zakładce umowy – liczbę lat ogólnego stażu pracy. Pojawia się komunikat: W ramach umowy są zarejestrowane stanowiska nauczyciela z datą rozpoczęcia okresu wcześniejszą od daty przeniesienia. Nie można zmodyfikować daty przeniesienia. Przed modyfikacją należy usunąć powiązane z umową stanowiska nauczyciela.

 

W przypadku tego komunikatu, należy poprawić datę w stanowisku gdyż nie może ona być wcześniejsza od daty rozpoczęcia działalności placówki.