Instrukcje techniczne

Usunięcie

Powrót do listy

Aby dokonać usunięcia błędnie wprowadzonych danych, należy przy wybranym wpisie użyć strzałkiwidok okna dane o działalności - pozaszkolne formy kształcenia z zaznaczoną strzałką do rozwinięcia szczegółów

rozwinie się formularz z poglądem wprowadzonych danych.

W dolnej części formularza należy wybrać funkcję USUŃ 

widok formularza pozaszkolne formy kształcenia z wprowadzonymi danymi widok formularza pozaszkolne formy kształcenia z zaznaczonym przyciskiem usuń

Automatycznie pojawi się okno, w którym należy potwierdzić usunięcie danych poprzez wybranie ikony USUŃ.

W przypadku rezygnacji z usunięcia danych należy wybrać ANULUJ.

widok okna z możliwością potwierdzenia usunięcia wybranych danych

Po zatwierdzeniu pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie.

Po usunięciu tabela z danymi zniknie.

widok okna pozaszkolne formy kształcenia po usunięciu wybranych danych