Instrukcje techniczne

Modyfikacja

Powrót do listy

Aby dokonać modyfikacji wprowadzonych wcześniej danych, należy przy wybranym wpisie użyć strzałki

widok okna dane zbiorcze - dane o działalności - pozaszkolne formy kształcenia z zaznaczoną możliwością rozwinięcia szczegółów

rozwinie się formularz z podglądem wprowadzonych danych.

W dolnej części formularza należy wybrać funkcje MODYFIKUJ:

widok formularza z wprowadzonymi danymi widok formularza z wprowadzonymi danymi z zaznaczonym przyciskiem - modyfikuj

Modyfikacji podlegają pola:

  • Forma kształcenia
  • Rodzaje form kształcenia
  • Liczba form kształcenia
  • Liczba uczestników
  • Liczba uczestników kobiet
  • Liczba uczestników, którzy ukończyli poszczególne formy kształcenia
  • Liczba uczestników kobiet, które ukończyły poszczególne formy kształcenia

Po zmianie danych w formularzu należy go zapisać klikając przycisk ZAPISZ znajdujący się w prawym dolnym rogu.

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie 

Zmodyfikowany wpis zmieni swój zapis:

widok formularza po modyfikacji danych widok formularza z zaznaczonym fragmentem po modyfikacji danych