Wycofanie przez wnioskodawcę wniosku posiadającego status „Złożony”

Wycofanie przez wnioskodawcę wniosku posiadającego status „Złożony”

Powrót do listy

Aby wycofać wniosek, który został potwierdzony we wcześniejszym kroku i posiada status złożony, należy wejść w aktywny link znajdujący się w pierwszym e-mailu:

Istnieje możliwość rezygnacji z dalszego rozpatrywania wniosku o dostęp do SIO po potwierdzeniu chęci złożenia tego wniosku. Aby móc samodzielnie wycofać złożony wniosek musi mieć on status złożony. W tym celu należy wejść na stronę ze szczegółami wniosku, która dostępna jest po wejściu na link, który został przesłany w pierwszym po złożeniu wniosku e-mailu:

Okno z widokiem na treść wiadomości przychodzącej na e-mali osoby składającej wniosek o upoważnienia z informacją o rozpoczęciu procedury składania wniosku i aktywnym linkiem

W oknie logowania do wniosku należy wprowadzić odpowiednie dane:

– wybrać uczelnię, do której był składany wniosek

– podać PESEL

– podać hasło ustanowione przy składaniu wniosku

Okno z widokiem na formularz po kliknięciu w link z polami do wypełnienia - wyszukaj podmiot, PESEL i hasło ustanowione przy złożeniu wniosku oraz z zaznaczonym przyciskiem pokaż wniosek

Następnie klikamy w przycisk POKAŻ WNIOSEK.

Pojawi się podgląd szczegółów wniosku:

Widok na dane wniosku nr 1

widok na dane wniosku nr 2

W górnym pasku formularza należy wybrać opcję WYCOFAJ WNIOSEK.

Okno z zaznaczoną opcją wycofaj wniosek

Po kliknięciu wskazanej opcji pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie.