Potwierdzanie aktualności adresu e-mail w danych konta

Potwierdzanie aktualności adresu e-mail w danych konta

Powrót do listy

Po zalogowaniu się do systemu SIO wyświetli się komunikat z prośbą o potwierdzenie aktualności danych konta KSDO – w celu utrzymania aktualności maila niezbędnego do resetu hasła i odzyskania loginu.

Okno Potwierdź aktualność danych konta - e-mail

Komunikat wyświetla się raz na kwartał -90 dni od daty poprzedniego potwierdzenia.

Jest wyświetlany do momentu potwierdzenia danych konta.

Po kliknięciu przycisku PRZEJDŹ aplikacja przerzuca do zakładki PROFIL gdzie znajdują się dane konta użytkownika.

zakładka Profil

W profilu należy zweryfikować poprawność danych konta.

Szczególną uwagę należy zwrócić na poprawność adresu e-mail, oraz czy jest dostęp do skrzynki z danego adresu, następnie korzystamy z przycisku Potwierdź adres e-mail:

przycisk Potwierdź adres e-mail

Po potwierdzeniu danych na dole ekranu pojawi komunikat: OPERACJA ZAKOŃCZONA POMYŚLNIE.

Przy danych dotyczących adresu pojawi się zielony znaczek zielony znaczek ,oraz data potwierdzenia poprawność e-mail.

widok na zatwierdzone dane e-mali

Dane z konta będą widoczne w panelu profilu użytkownika po lewej stronie aplikacji :

okno profilu użytkownika z zaznaczonym adresem