Pliki szkół kandydatów i ich struktury

Pliki szkół kandydatów i ich struktury

Powrót do listy

Pliki szkół kandydatów zawierają informacje o numerach RSPO szkół kandydatów zarejestrowanych przez daną uczelnię.

Można pobrać jeden z 4 plików szkół kandydatów

  • Szkoły nowych kandydatów
  • Szkoły wszystkich kandydatów
  • Aktualizacje szkół wszystkich kandydatów
  • Brak szkół kandydatów w SIO-KReM

Szkoły nowych kandydatów

Plik Szkoły z sekcji Nowe zawiera tylko szkoły kandydatów, którzy zostali zarejestrowani przez daną uczelnię, a które nie zostały wcześniej przez nią pobrane.

okno z widokiem na SIO-Krem z oznaczoną kolumną nowe i wierszem Szkoły

Pobrany plik pojawi się na dole strony oraz w zakładce PlikiPOBRANE możliwy do ponownego wygenerowania:

Okno z widokiem na moduł pliki i listę plików

Po wygenerowaniu pliku z sekcji Nowe – Szkoły dane do pobrania się zerują:

okno z widokiem na wiersz szkoły z zerowaną wartością

Pobrany plik jest pod nazwą: szkoly-nowe_[data i godzina wygenerowania] w formacie CSV, kodowanie UTF-8.

okno z widokiem na dane w progamie Excel

Szkoły wszystkich kandydatów

Zestaw danych Szkoły z przestrzeni Ogółem – Szkoły zawiera szkoły wszystkich kandydatów, którzy zostali zarejestrowani przez daną uczelnię.

Wygenerowany plik posiada nazwę: szkoly-wszystkie_[data i godzina wygenerowania] jest w formacie CSV.

Okno z widokiem na kolumnę ogółem i oznaczoną informacją o szkołach kandydatów zarejestrowanych przez uczelnię

Aktualizacje szkół wszystkich kandydatów

Plik Szkoły z sekcji Aktualizacje zawiera tylko szkoły kandydatów, którzy zostali zarejestrowani przez daną uczelnię, a które uległy zmianie od ostatniego pobrania danych. W pliku są wszystkie szkoły kandydata, którego dane uległy zmianie.

widok na okno Aktualizacja z oznaczonym wierszem Szkoły, gdzie widoczne są tylko szkoły kandydatów, którzy zostali zarejestrowani przez daną uczelnię, a które uległy zmianie od ostatniego pobrania danych.

Pobrany plik jest w formacie CSV, kodowania UTF-8: szkoly-zmiany_[data i godzina wygenerowania]

Brak szkół kandydatów w SIO-KReM

Plik Bez szkół w sekcji Ogółem- Szkoły zawiera listę numerów PESEL kandydatów zarejestrowanych przez daną uczelnię, ale dla których nie zostały znalezione szkoły w SIO-KReM.

okno z widokiem na wiersz Bez szkół w sekcji Ogółem- Szkoły zawiera listę numerów PESEL kandydatów zarejestrowanych przez daną uczelnię, ale dla których nie zostały znalezione szkoły w SIO-KReM.

Wygenerowany plik ma nazwę: szkoly-brak_[data i godzina wygenerowania]

Struktura plików szkół kandydatów

Schemat poniższych plików jest taki sam dla:

  • Szkoły nowych kandydatów
  • Szkoły wszystkich kandydatów
  • Aktualizacje szkół wszystkich kandydatów

Struktura: PESEL;RSPO

Każdy wiersz składa się z numeru PESEL, po którym następuje numer RSPO szkoły, zgodne ze słownikiem szkół średnich umieszczonym w systemie.

okno z widokiem na dane w programie Excel

Struktura pliku kandydatów bez szkół

Plik Bez szkół generuje tylko numery PESEL kandydatów.

okno z widokiem na dane w programie Excel zawierającego tylko sam nr PESEL