Pliki osiągnięć kandydatów i ich struktury

Pliki osiągnięć kandydatów i ich struktury

Powrót do listy

Pliki osiągnięć kandydatów zawierają informacje o osiągnięciach kandydatów w ramach poszczególnych egzaminów maturalnych zarejestrowanych przez daną uczelnię.

Może pobrać jeden z 4 plików osiągnięć kandydatów:

  • Osiągnięcia nowych kandydatów
  • Osiągnięcia wszystkich kandydatów
  • Aktualizacje osiągnięć wszystkich kandydatów
  • Brak osiągnięć kandydatów w SIO-KReM

Osiągnięcia nowych kandydatów

Plik Osiągnięcia w sekcji Nowe zawiera tylko osiągnięcia kandydatów (w ramach poszczególnych egzaminów), którzy zostali zarejestrowani przez daną uczelnię, a które nie zostały wcześniej przez nią pobrane.

okno z widokiem na oznaczoną kolumnę nowe i wierszem osiągnięcia

Wygenerowany plik pojawi się na dole strony oraz w zakładce PlikiPOBRANE możliwy do ponownego pobrania.

Po pobraniu pliku z sekcji Nowe – Osiągnięcia dane do pobrania się zerują:

okno z widokiem na zerowany wiesz osiągnięcia

Wygenerowany plik w formacie CSV posiada nazwę: olimp-nowe_[data i godzina wygenerowania].

Osiągnięcia wszystkich kandydatów

Zbiór danych osiągnięć z przestrzeni Ogółem zawiera osiągnięcia wszystkich kandydatów (w ramach poszczególnych egzaminów), którzy zostali zarejestrowani przez daną uczelnię.

okno z widokiem na kolumnę ogółem i oznaczonym wierszem osiągnięcia z kandydatami, którzy zostali zarejestrowani przez daną uczelnię.

Wygenerowany plik do pobrania ma nazwę: olimp-wszystkie_[data i godzina wygenerowania]

Aktualizacje osiągnięć wszystkich kandydatów

Plik Osiągnięcia w sekcji Aktualizacje zawiera tylko osiągnięcia kandydatów (w ramach poszczególnych egzaminów), którzy zostali zarejestrowani przez daną uczelnię, a które uległy zmianie od ostatniego pobrania danych. W pliku są wszystkie osiągnięcia kandydata, którego dane uległy zmianie. okno z widokiem na kolumnę Aktualizacje z kandydatami, którzy zostali zarejestrowani przez daną uczelnię, a które uległy zmianie od ostatniego pobrania danych.

Plik do pobrania ma nazwę: olimp-zmiany_[data i godzina wygenerowania] jest w formacie CSV, kodowanie: UTF-8

Brak osiągnięć kandydatów w SIO-KReM

Plik Bez osiągnięć w przestrzeni Ogółem-Osiągnięcia zawiera listę numerów PESEL kandydatów zarejestrowanych przez daną uczelnię, ale dla których nie zostały znalezione osiągnięcia w SIO-KReM.

Wygenerowany zestaw danych posiada nazwę: olimp-brak_[data i godzina wygenerowania]

Okno z widokiem na kolumnę ogółem i oznaczonymi kandydatami nie posiadających osiągnięć

Struktura plików kandydatów z osiągnięciami

Pliki Osiągnięcia nowych kandydatów, Osiągnięcia wszystkich kandydatów, Aktualizacje osiągnięć wszystkich kandydatów posiadają identyczną strukturę.

Format: PESEL;Kod egzaminu_sesja;kod olimpiady;kod statusu;kod egzaminu_sesja;kod olimpiady;kod statusu(…)

Każdy wiersz składa się z numeru PESEL, po którym następuje lista osiągnięć maturzysty w olimpiadach przedmiotowych, które implikują maksymalny wynik na odpowiednim egzaminie maturalnym. Pojedyncza informacja o olimpiadzie składa się z kodu arkusza (wraz z identyfikatorem sesji), kodu olimpiady oraz kod statusu. Oznacza ona, że maturzysta otrzymał z przedmiotu o podanym kodzie arkusza maksymalną liczbę punktów (100) w wyniku tego, że w olimpiadzie o podanym kodzie uzyskał tytuł reprezentowany przez dany kod statusu (może to być tytuł laureata — L lub finalisty — F). Każda informacja oddzielona jest średnikiem od następnej.

okno z widokiem na dane z programu Excel

Struktura pliku kandydatów bez osiągnięć

Plik Bez osiągnięć posiada strukturę zawierającą tylko numer PESEL:

okno z widokiem na dane z programu Exel zawierającymi sam nr PESEL dla uczniów bez osiągnięć