Pliki ocen kandydatów i ich struktury

Pliki ocen kandydatów i ich struktury

Powrót do listy

Oceny nowych kandydatów

Plik ocen z sekcji Nowe zawiera tylko oceny kandydatów (w ramach poszczególnych egzaminów), którzy zostali zarejestrowani przez daną uczelnię, a które to dane nie zostały wcześniej przez uczelnię pobrane.

Plik jest do pobrania z przestrzeni Nowe w module Start:

okno z widokiem na modu Start i zakładkę Nowe

Pobrany plik pojawi się na dole strony:

okno z widokiem na pobrany plik Exel

jak i w zakładce PlikiPOBRANE możliwy do ponownego pobrania:

Okno z widokiem na listę pozostałych plików

Po wygenerowaniu pliku z sekcji Nowe – Oceny dane do pobrania się zerują:

okno z widokiem na zerowaną liczbę plików w zakładce Nowe

Wygenerowany plik ma nazwę: wyniki-nowe_[data i godzina wygenerowania]

Format wygenerowanego pliku to CSV, kodowanie: UTF-8.

okno z widokiem na dane w programie Excel

Kod arkusza egzaminacyjnego np. JA_p_P_p_211 ma następującą strukturę:

PRZEDMIOT_RODZ.EGZAM._POZIOM_J.ZDAWANIA_SESJA

gdzie:

 • PRZEDMIOT — symbol przedmiotu,
 • RODZ.EGZAM. — pisemny (p), ustny (u),
 • POZIOM — podstawowy (P), rozszerzony (R), dwujęzyczny (D), nie dotyczy (N)
 • J.ZDAWANIA
  • j. polski – p
  • j. angielski – a
  • j. niemiecki – n
  • j. francuski – f
  • j. hiszpański – h
  • j. litewski – l
  • j. rosyjski – r
  • j. ukraiński – u
  • j. włoski – w
 • SESJA – wyznaczony okres, w którym odbył się egzamin.

We wcześniejszym systemie KReM sesja zapisana jest jako ciąg trzech cyfr, z których dwie pierwsze odpowiadają ostatnim dwóm cyfrom roku zaś trzecia cyfra jest numerem kolejnej sesji w tym roku. Np. 092 oznacza drugą sesję (główną) w 2009 roku. W przypadku ocen zdobytych w latach 2006 oraz 2008 możliwy jest brak informacji o sesji. W takim przypadku sesja ma postać napisu „xxx”.

Obecnie sesja zapisana jest jako ciąg czterech cyfr. Np. oznaczenie sesji jako 2205 oznacza ze sesja ta jest w roku 2022 (22) i rozpoczyna się w maju (05)

PRZYKŁADY:

MA_p_R_p_082 — egzamin pisemny z matematyki w języku polskim, poziom rozszerzony, rok 2008, sesja główna.

IN_p_P_p_083 — egzamin pisemny z informatyki w języku polskim, poziom podstawowy, rok 2008, sesja poprawkowa.

IN_p_P_p_083 — egzamin pisemny z informatyki w języku polskim, poziom podstawowy, rok 2008, sesja poprawkowa.

AD_u_D_a_092 — egzamin ustny z języka angielskiego w języku angielskim, poziom dwujęzyczny, rok 2009, sesja główna.

Wykaz symboli przedmiotów – kody przedmiotów są określane przez OKE:

okno z widokiem na opisy symboli

Oceny wszystkich kandydatów

Plik Oceny z sekcji Ogółem zawiera oceny wszystkich kandydatów (w ramach poszczególnych egzaminów), którzy zostali zarejestrowani przez daną uczelnię.

Wygenerowany plik posiada nazwę: wyniki-wszystkie_[data i godzina wygenerowania] jest w formacie CSV, kodowanie: UTF-8.

okno z widokiem na kolumnę ogółem - oceny

Aktualizacje ocen wszystkich kandydatów

Plik Oceny z sekcji Aktualizacje zawiera tylko oceny kandydatów (w ramach poszczególnych egzaminów), którzy zostali zarejestrowani przez daną uczelnię, a które uległy zmianie od ostatniego pobrania danych. W pliku są wszystkie wyniki kandydata, którego dane uległy zmianie.

okno z widokiem na wiersz Oceny - aktualizacje

Wygenerowany plik jest w formacie CSV, kodowanie :UTF-8 pod nazwą: wyniki-zmiany_[data i godzina wygenerowania].

Brak ocen kandydatów w SIO-KReM

Plik Bez ocen w przestrzeni Ogółem – Oceny zawiera listę numerów PESEL kandydatów zarejestrowanych przez daną uczelnię, ale dla których nie zostały znalezione dane w SIO-KReM.

okno z widokiem na liczbę bez ocen

Wygenerowany plik jak pozostałe ma format CSV, kodowanie UTF-8 posiada nazwę: wyniki-brak_[data i godzina wygenerowania].

Struktura plików kandydatów z ocenami

Struktura następujących plików jest identyczna:

 • Oceny nowych kandydatów
 • Oceny wszystkich kandydatów
 • Aktualizacje ocen wszystkich kandydatów

Zawiera: PESEL;Kod egzaminu_sesja;punkty;kod egzaminu_sesja;punkty (…)

Każdy wiersz składa się z numeru PESEL, po którym następuje lista najwyższych ocen otrzymanych na maturze przez daną osobę. Pojedyncza ocena składa się z kodu arkusza (wraz z identyfikatorem sesji) oraz liczby punktów. Każda informacja oddzielona jest średnikiem od następnej.

okno z widokiem na dane w programie Excel

Struktura pliku kandydatów bez ocen

Plik Bez ocen generuje tylko nr PESEL kandydatów.

okno z widokiem na Plik Bez ocen generujący tylko nr PESEL