Pliki dokumentów kandydatów i ich struktury

Pliki dokumentów kandydatów i ich struktury

Powrót do listy

Pliki dokumentów kandydatów zawierają informacje o wszystkich numerach dokumentów kandydata zarejestrowanych przez daną uczelnię.

Uczelnia może pobrać jeden z 4 plików dokumentów kandydatów:

  • Dokumenty nowych kandydatów
  • Dokumenty wszystkich kandydatów
  • Aktualizacje dokumentów wszystkich kandydatów
  • Brak dokumentów kandydatów w SIO-KReM

Dokumenty nowych kandydatów

Plik Dokumenty w sekcji Nowe zawiera tylko numery dokumentów kandydatów, którzy zostali zarejestrowani przez daną uczelnię, a które nie zostały wcześniej przez nią pobrane.

okno z widokiem na moduł Start z oznaczoną sekcją Nowe i wierszem dokumenty

Wygenerowany plik pojawi się na dole strony oraz w zakładce PlikiPOBRANE możliwy do ponownego pobrania.

Po pobraniu pliku z sekcji Nowe – Dokumenty dane do pobrania się zerują:

okno z widokiem na pobrany plik Exel

Pobrany plik ma nazwę: dokum-nowe_[data i godzina wygenerowania] jest w formacie CSV, kodowanie: UTF-8

Dokumenty wszystkich kandydatów

Zbiór danych z przestrzeni Ogółem zawiera numery dokumentów wszystkich kandydatów, którzy zostali zarejestrowani przez daną uczelnię.

Plik w formacie CSV posiada nazwę: dokum-wszystkie_[data i godzina wygenerowania]

okno z widokiem na sekcję ogółem i oznaczonym wierszem dokumenty kandydatów z dokumentami

Aktualizacje dokumentów wszystkich kandydatów

Plik Dokumenty z sekcji Aktualizacje zawiera tylko numery dokumentów kandydatów, którzy zostali zarejestrowani przez daną uczelnię, a które uległy zmianie od ostatniego pobrania danych. W pliku są wszystkie wyniki kandydata, którego dane uległy zmianie.

okno z widokiem na sekcję Aktualizacje zawiera tylko numery dokumentów kandydatów, którzy zostali zarejestrowani przez daną uczelnię, a które uległy zmianie od ostatniego pobrania danych.

Wygenerowany plik posiada nazwę: dokum-zmiany_[data i godzina wygenerowania]

Brak dokumentów kandydatów w SIO-KReM

Generowany plik Dokumenty z sekcji Ogółem – Dokumenty zawiera listę numerów PESEL kandydatów zarejestrowanych przez daną uczelnię, ale dla których nie zostały znalezione dane w SIO-KReM.

Plik posiada nazwę: dokum-brak_[data i godzina wygenerowania]

okno z widokiem na sekcję Ogółem i oznaczonym wierszem dokumenty dla kandydatów bez dokumentów

Struktura plików kandydatów z ocenami

Struktura plików Dokumenty nowych kandydatów, Dokumenty wszystkich kandydatów, Aktualizacje dokumentów wszystkich kandydatów posiadają identyczną strukturę.

Układ: PESEL;numer świadectwa;numer aneksu;(…)

Każdy wiersz składa się z numeru PESEL, po którym następuje lista numerów. Zawsze pierwszym numerem jest numer świadectwa. Jeśli po nim następują kolejne numery, to są to numery aneksów posortowane rosnąco względem dat ich wystawiania. Każdy numer oddzielony jest średnikiem od kolejnego.

UWAGA: zarówno numer świadectwa i numer aneksu są numerami dokumentów

okno z widokiem na dane w programie Excel

Numer dokumentu ma następującą strukturę:

TYP/NUMERWLASCIWY/ROK

Poszczególne części oznaczają:

  • TYP — kod typu dokumentu: M — dla świadectwa, AM — dla aneksu, ZM – zaświadczenie o uzyskaniu wyniku maturalnego dla tych, którzy egzamin maturalny przed 2005 rokiem.
  • NUMERWLASCIWY — numer właściwy składający się z 8 cyfr. Pierwsza oznacza numer OKE, która wystawiła dane świadectwo. Numeracja dokumentów w danym roku kalendarzowym jest narastająca bez względu na jego rodzaj. Zatem dokument wydany później, w ramach jednego roku, będzie posiadał wyższy numer właściwy. ´
  • ROK — rok wydania dokumentu np. 09 — oznacza rok 2009.

Numery przypisane poszczególnym Okręgowym Komisjom Egzaminacyjnym (OKE):

0 — CKE,

1 — OKE w Gdańsku,

2 — OKE w Jaworznie,

3 — OKE w Krakowie,

4 — OKE w Łomży,

5 — OKE w Łodzi,

6 — OKE w Poznaniu,

7 — OKE w Warszawie,

8 — OKE we Wrocławiu.

Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) nie wystawia świadectw i aneksów. Są one wydawane tylko przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne (OKE).

Przykładowe numery:

M/10000445/08 — świadectwo wystawione przez OKE w Gdańsku w 2008 roku,

AM/70000234/09 — aneks wystawiony przez OKE w Warszawie w 2009 roku.

Struktura pliku kandydatów bez dokumentów

Plik Bez dokumentów posiada strukturę zawierającą tylko numer PESEL kandydata:

Okno z widokiem na dane w programie Excel z widocznym nr PESEL