Pliki centyli kandydatów i ich struktury

Pliki centyli kandydatów i ich struktury

Powrót do listy

Pliki centyli kandydatów zawierają informacje o centylach powiązanych z najwyższymi ocenami kandydatów zarejestrowanych przez daną uczelnię w ramach poszczególnych egzaminów maturalnych.

Uczelnia może pobrać jeden z 4 plików centyli kandydatów:

  • Centyle nowych kandydatów
  • Centyle wszystkich kandydatów
  • Aktualizacje centyli wszystkich kandydatów
  • Brak centyli kandydatów w SIO-KReM

Centyle nowych kandydatów

Plik centyli z sekcji Nowe zawiera tylko centyle kandydatów związane z najwyższymi ocenami (w ramach poszczególnych egzaminów), którzy zostali zarejestrowani przez daną uczelnię, a które nie zostały wcześniej przez nią pobrane.

Okno z widokiem na kolumnę z widocznym wierszem centyle

Pobrany plik pojawi się na dole strony oraz w zakładce PlikiPOBRANE możliwy do ponownego wygenerowania:

okno z widokiem na moduł pliki z oznaczoną zakładką pobrane

Po wygenerowaniu pliku z sekcji Nowe – Centyle dane do pobrania się zerują:

wiersz z widokiem na zerowany wiesz centyle

Wygenerowany plik posiada nazwę: centyle-nowe_[data i godzina wygenerowania] jest w formacie CSV, kodowanie:UTF-8.

okno z widokiem na dane w programie Excel

Centyle wszystkich kandydatów

Plik Centyle z sekcji Ogółem zawiera centyle wszystkich kandydatów, którzy zostali zarejestrowani przez daną uczelnię związane z najwyższymi ocenami (w ramach poszczególnych egzaminów).

okno z widokiem na kolumnę ogółem z oznaczonymi centylami zarejestrowanych kandydatów przez uczelnię

Plik w formacie CSV do pobrania ma nazwę: centyle-wszystkie_[data i godzina wygenerowania].

Aktualizacje centyli wszystkich kandydatów

Plik Centyle z przestrzeni Aktualizacje zawiera tylko centyle kandydatów, którzy zostali zarejestrowani przez daną uczelnię, związane z najwyższymi ocenami (w ramach poszczególnych egzaminów), a które uległy zmianie od ostatniego pobrania danych. W pliku są wszystkie centyle kandydata, którego dane uległy zmianie.

okno z widokiem na kolumnę i wierszem centyle, które uległy zmianie od ostatniego pobrania danych

Zestaw danych generowany jest pod nazwą: centyle-zmiany_[data i godzina wygenerowania] w formacie CSV.

Brak centyli kandydatów w SIO-KReM

Plik Bez centyli w sekcji Ogółem- Centyle zawiera listę numerów PESEL kandydatów zarejestrowanych przez daną uczelnię, ale dla których nie zostały znalezione centyle w SIO-KReM.

okno z widokiem na oznaczoną kolumnę ogółem i wierszem centyli dla których nie zostały znalezione centyle w SIO-KReM.

Plik ma nazwę: centyle-brak_[data i godzina wygenerowania]

Struktura plików kandydatów z centylami

Schemat poniższych plików jest taki sam dla:

  • Centyle nowych kandydatów
  • Centyle wszystkich kandydatów
  • Aktualizacje centyli wszystkich kandydatów

Układ: PESEL;Kod egzaminu_sesja;centyle;kod egzaminu_sesja;centyle(…)

Każdy wiersz składa się z numeru PESEL, po którym następuje lista centyli związanych z najwyższymi ocenami otrzymanymi na maturze przez daną osobę. Pojedynczy wpis składa się z kodu arkusza (wraz z identyfikatorem sesji) oraz centyla. Każda informacja oddzielona jest od następnej informacji średnikiem.

okno z widokiem na dane w programie Excel

Struktura pliku kandydatów bez centyli

Plik Bez centyli generuje tylko nr PESEL kandydatów.

okno z widokiem na dane w programie Excel