Plik wycofania zgód kandydata i jego struktura

Plik wycofania zgód kandydata i jego struktura

Powrót do listy

Plik wycofania zgód kandydatów zawiera numery PESEL kandydatów zarejestrowanych przez daną uczelnię, którzy wycofali zgodę na przetwarzanie swoich danych.

Zestaw danych Wycofane zgody pobrany ze środkowej sekcji modułu Start zawiera numery PESEL kandydatów, którzy wycofali zgodę na przechowywanie/przetwarzanie swoich danych, a którzy zostali zarejestrowani przez daną uczelnię.

okno z widokiem na SIO-krem z oznaczoną kolumną wyrażone zgody

Pobrany plik pojawi się na dole strony oraz w zakładce PlikiPOBRANE możliwy do ponownego pobrania.

okno z widokiem na moduł pliki i widoczną listą plików

Wygenerowany plik jest w formacie CSV, kodowanie UTF-8 pod nazwą: wycofania_[data i godzina wygenerowania]

Struktura plików wycofanych zgód kandydatów

Plik Wycofania zgód posiada strukturę składającą się tylko i wyłącznie z jednego jedenastocyfrowego numeru PESEL maturzysty, który wycofał zgodę.

okno z widokiem na dane w programie Excel