Panel użytkownika w aplikacji SIO

Panel użytkownika w aplikacji SIO

Powrót do listy

Panel użytkownika jest miejscem, z którego można obejrzeć zakres uprawnień, szczegółowe informacje z upoważnienia, zmienić hasło, czy dane do kontaktu.

Aby podejrzeć dane należy kliknąć w prawy górny róg na swój identyfikator   okno identyfikatora

po kliknięciu pojawi się okno wyboru:

Okno z podziałem na dostępne funkcje : panel użytkownika, wyloguj

Po kliknięciu w okno PANEL UŻYTKOWNIKA wyświetli się okno zawierające trzy zakładki:

 • PROFIL
 • PODMIOTY
 • MOJE WNIOSKI

Okno z widokiem na zakładki profil, zmiana danych kontaktowych, moje wnioski

PROFIL – Po wejściu w zakładkę wyświetlą się dane konta:

– Login

– Numer PESEL

– Imię

– Drugie imię

– Adres e-mail

– Numer telefonu

Dane z zakładki PROFIL są wykorzystywane do aktualizacji danych hasła do systemu SIO jaki i odzyskania loginu.

okno z zaznaczonym profilem

W zakładce PROFIL można dokonać zmiany hasła używając opcji ZMIEŃ HASŁO :

okno zmiany hasła

Potwierdzenie zmiany akceptujemy poprzez kliknięcie przycisku PRZEŚLIJ.

Oraz modyfikacji danych adresu email i numer telefonu po wybraniu opcji MODYFIKUJ.

okno aktualizacji danych

Potwierdzenie akceptujemy poprzez kliknięcie przycisku PRZEŚIJ.

PODMIOTY– w zakładce znajduje się lista podmiotów do których użytkownik ma upoważnienie:

okno z zaznaczoną zakładką Podmioty

Po wybraniu opcji ZMIEŃ DANE KONTAKTOWE można dokonać zmiany danych kontaktowych użytkownika związanych z upoważnieniem do wskazanego podmiotu (uczelni).

okno zmiany danych kontaktowanych

Akceptację należy potwierdzić klikając w przycisk ZAPISZ DANE.

Z opcji PRZEDŁUŻ można skorzystać jeśli upoważnienie wygasa:

okno z zaznaczoną możliwością przedłużenia upoważnienia

Z poziomu tej zakładki można też złożyć wniosek o upoważnienie do nowego podmiotu (uczelni) korzystając z funkcji NOWY WNIOSEK.

widok na funkcję złożenia nowego wniosku

Opcja EDYTUJ DANE UPOWAŻNIENIA pozwala na zmianę danych w aktywnym wniosku.
Po wybraniu edycji upoważnienia, użytkownik zostanie automatycznie przekierowany na stronę:

Obraz z widokiem na wybór formy składania wniosku

Jeżeli wnioskodawca wybierze sposób potwierdzenia tożsamości ePUAP zostanie przekierowany na odpowiednią stronę w celu uwierzytelnienia.

W kolejnym kroku wyświetli się karta „Złóż wniosek o zmianę danych upoważnienia do Systemu Informacji Oświatowej

Na karcie tej dane, które nie mogą ulec zmianie i są nieedytowalne to:

   • dane podmiotu,
   • PESEL,
   • adres e-mail, nr telefonu.
   • data od (upoważnienie ważne od, data początku ważności upoważnienia)

Dane, które mogą ulec zmianie, i które można edytować to:

   • sposób potwierdzenia tożsamości,
   • imię i nazwisko osoby, która udzieliła upoważnienia.
   • imię,
   • drugie imię,
   • nazwisko,
   • funkcja,
   • data do (upoważnienie ważne do, data końca ważności upoważnienia)
   • zakresy dostępu.

MOJE WNIOSKI – w tej zakładce znajduje się lista wniosków użytkownika:

Po kliknięciu we wniosek- POKAŻ SZCZEGÓŁY pojawi się możliwość jego podglądu.

okno szczegółów