Obsługa menu aplikacji SIO-KReM

Obsługa menu aplikacji SIO-KReM

Powrót do listy

Główne menu znajduje się po lewej stronie ekranu i zawiera moduły odpowiednie dla danego typu jednostki:

UCZELNIA:

  • Start – wyświetlana strona główna systemu SIO-KReM z podziałem na poszczególne kafle.
  • Mój Podmiot – wyświetlenie danych szczegółowych uczeni, do której jest zalogowany użytkownik.
  • Kandydaci – wyświetlanie listy kandydatów z możliwością wyszukiwania i filtrowania danych oraz pogląd szczegółów kandydata.
  • Pliki – lista pobranych i wysłanych plików oraz lista słowników do pobrania.
  • Ustawienia systemowe – połączenie danej uczelni z usługami sieciowymi SIO-KReM
  • Pomoc – po kliknięciu w zakładkę następuje przeniesienie na formularz do zadawania pytań.
  • Instrukcje – po kliknięciu w zakładkę następuje przeniesienie do instrukcji oraz do zbioru najczęściej zadawanych pytań przez użytkowników.

Bezpośrednio z aplikacji możliwe jest przeniesienie do systemu SIO po wybraniu opcji Zarządzaj wnioskami i użytkownikami oraz Powrót do wniosków i użytkowników.

Okno z widokiem na Panel boczny

W sekcji Wybrany podmiot (znajdującej się w lewym górnym rogu aplikacji) wyświetlane są dane uczelni Wybrany podmiot .

Jeśli zalogowana osoba posiada dostęp do kilku uczelni po kliknięciu w strzałkę pojawi się okno z wyborem innej uczelni.

okno z widokiem na wybierz podmiot

Poprzez kliknięcie w ikonę   ikonka przejścia do SIO-KREM  można przejść do systemu SIO.

Panel użytkownika jest miejscem, z którego można obejrzeć szczegółowe informacje z upoważnienia, zmienić hasło, czy dane do kontaktu.

Aby podejrzeć dane należy kliknąć w prawy górny róg na swój identyfikator    Okienko z widokiem na przykładowy identyfikator użytkownika   po kliknięciu pojawi się okno wyboru:

okno z widokiem na wybierz podmiot

Po kliknięciu w opcję PANEL UŻYTKOWNIKA wyświetli się okno z danymi konta.

okno z widokiem na Panel użytkownika

Z tego poziomu można dokonać zmiany hasła korzystając z funkcji ZMIEŃ HASŁO:

okno z widokiem na Aktualizuj hasło

Oraz dokonać modyfikacji danych dotyczących numeru telefonu i adresu e-mail:

okno z widokiem na aktualizuj dane